Autoliquidació impost increment valor terrenys naturalesa urbana
1 - Introducció dades càlcul

Introducció de les dades per calcular l'import d'una plusvalua.

Data transmissió actual
Valor del dret transmès

Amb la lupa podeu obtenir la referencia cadastral a partir del número d'un rebut de l'IBI.

Data transmissió anterior
Dades de pagament

La data de càlcul es considera pel tema de la simulació. En cas de continuar amb l'autoliquidació es considerarà la data actual.